Vruća linija za Zakonsku usklađenost i Antikorupciju

Continentalov korporativni duh i etičnost (napr. Integritet, poštenje i poštivanje zakona) dokumentirani su u Kodeksu ponašanja, BASICS-u te u uputama o Korporativnom vladanjuPoveznica na Zakonsku usklađenost i Antikorupcijsku vruću liniju (external website)

Od 1915. godine
General Tire. Continentalov brend