Terenska vožnja Najvažnija pitanja

Budite spremni na sve kad su izazovi u vožnji po terenu u pitanju.

Kakav pritisak u pneumaticima treba da bude dok vozim po terenu?

Proizvođač vozila u korisničkom uputstvu obično navodi odgovarajući pritisak u pneumaticima za vožnju po putu. Pri terenskoj vožnji vozilom 4X4, postavlja se pitanje: „Kakav pritisak u pneumaticima treba da bude u ovim, vrlo različitim, okolnostima?” Preporučen pritisak u pneumaticima na auto-putu razlikuje se od pritiska pri terenskoj vožnji. Da biste postigli najbolju moguću trakciju, morate da izaberete adekvatan pritisak u pneumaticima i da skratite ili produžite otisak gaznog sloja u skladu s terenom. Da biste to učinili, budite pažljivi, procijenite okolinu i napušite ili ispušite pneumatike na sljedeći način:

 • Na neravnim terenima treba koristiti oko 10% niži pritisak od propisanog
 • Na mekoj podlozi ispušite pneumatike do približno polovine (50%) standardnog pritiska
 • Na pjeskovitom terenu poželjno je koristiti jednu četvrtinu do gotovo polovine (25–40%) normalnog pritiska
 • Na snijegu ili blatu, ne savjetuje se da pneumatik bude ispuhan više od jedne trećine (30%) preporučenog pritiska

Provjerom pritiska u pneumaticima uvjerite se da koristite odgovarajući pritisak za svaku vrstu tla. Ako se pitate kakav pritisak u pneumaticima treba da bude, uvijek imajte na umu da u većini situacija pritisak u pneumaticima niži od polovine (50%) nije preporučljiv. Ovi podaci su opća industrijska uputstva koja se moraju uzeti u obzir pri rekreativnoj vožnji. Obavezno uvijek napušite pneumatike kada ponovo putujete auto-putem jer je važno da uvijek prilagodite pritisak promjenljivim uslovima u vožnji. Ukoliko to previdite, stabilnost pneumatika može biti narušena ili može usloviti veće zaustavno rastojanje.

Provjera vozila: Kako da postupim?

Preporučujemo da često provjeravate detalje o automobilu u kompletnom pregledu vozila da biste umanjili rizik od neočekivanih događaja. Samo se pridržavajte naše kontrolne liste za pregled vozila. Započnite sa pneumaticima i pregledajte sve znakove oštećenja. Nastavite sa provjerom pritiska u pneumaticima. Uvijek provjerite pritisak kada je hladno. Nizak pritisak u pneumaticima za posljedicu može imati veće zaustavno rastojanje. Uvijek ponesite mjerač pritiska u pneumaticima i kompresor. Štaviše, provjerom goriva utvrdite da li imate dovoljno goriva za nastavak putovanja. Ova mjera predostrožnosti važi i za sve nivoe tečnosti (obezbijedite dopunu za duža putovanja).


Osim provjere vozila, važno je poznavati granice vozila i dodatne opreme (i svih elektronskih sistema, kao što su kontrola trakcije i stabilnosti, kontrola spuštanja nizbrdo i blokade diferencijala).

Da li mi treba ručni mjenjač i kako da ga izaberem?

Šta je prenos brzina? U osnovi, prenos brzina označava rotirajući mašinski dio sa zupčanicima. Šta je onda mjenjač? Mjenjač omogućava mjenjanje brzine putem prenosnog mehanizma mjenjača. Za ozbiljniju terensku vožnju savjetuje se da vozila 4x4 budu opremljena dvostepenim mjenjačem. Ukoliko pravilno montirate mjenjač, prenosni mjenjač 4x4 prenijeće pogon na zadnje i prednje osovine i omogućiti vam da izaberete visok ili nizak stepen prenosa u mjenjaču za terensku vožnju.

 • Za modele 4x4 na zahtjev dostupne su sljedeće opcije: visokostepeni mjenjač 4x2 (2H), visokostepeni mjenjač 4x4 (4H) i niskostepeni mjenjač 4x4 (4L).
 • Za redovne modele 4x4 dostupne su samo dvije opcije: visokostepeni mjenjač 4x4 (sa centralnim diferencijalom bez blokade / sa blokadom – ukoliko postoji) i niskostepeni mjenjač 4x4 (sa centralnim diferencijalom bez blokade / sa blokadom – ukoliko postoji).
Koje su razlike između visokostepenog 4x4 i niskostepenog 4x4 mjenjača pri terenskoj vožnji 4x4?

Za terensku vožnju 4x4 na mekoj ili klizavoj podlozi, poput pijeska, prljavštine i blatnjavih puteva, preporučuje se viskostepeni mjenjač 4x4. Dok se na redovnim modelima vozila sa pogonom na sva četiri točka vožnja 4x4 stalno aktivira, na vozilima sa 4x4 na zahtjev prelazak na terensku vožnju zahtijeva prelazak sa 2H na 4H.
Niskostepeni mjenjač 4x4 treba da se aktivira u teškim uslovima, poput neravnog ili kamenitog terena ili strmog nagiba. Dok se brzina vozila smanjuje, ovaj mjenjač će osigurati obrtni momenat koji je potreban za tako tešku vožnju 4x4. Obavezno izaberite ovaj režim kada vozilo nije u pokretu i kada je stabilno jer bi u suprotnom moglo doći do gubitka kontrole ili oštećenja vozila.

Kako da nastavim ukoliko se automobil zaustavi?

Ako se vaš automobil zaustavi dok se penjete uzbrdo po terenu, vozilo će biti u brzini, motor će biti uključen, ali se automobil neće kretati. Ako vaš automobil izgubi snagu tokom vožnje uzbrdo, za vozila s ručnim mjenjačem preporučuje se da primijenite Oporavak od zaustavljanja na uzbrdici (engl. Hill Stall Recovery).
Započnite tako što ćete isključiti motor i čvrsto pritisnuti kočnicu. Nakon toga možete pritisnuti kvačilo i izabrati rikverc kod niskostepenog mjenjača. Polako pustite kvačilo i kočnicu, jedno po jedno. Vozilo će tada biti ubačeno u rikverc, motor će biti zaustavljen, ali se vozilo neće sjuriti nizbrdo. Nakon što ste se uvjerili da je put iza vas prohodan, pokrenite motor i pustite sve papučice. Rezultat: vozilo će glatko napredovati nizbrdo.
Kada je riječ o vozilima s automatskim mjenjačem, samo pritisnite kočnicu, izaberite odgovarajuću brzinu i polako pustite kočnicu.

Auto se zaglavio u blatu: Šta mogu da uradim?

Prvo što morate da uradite kada se vaš automobil zaglavi u blatu jeste da zaustavite motor, u suprotnom možete ukopati vozilo još dublje. Kako izvući automobil iz blata? Pokušajte kopanjem da uklonite blato ispred točkova i da ispod točkova postavite predmete poput patosnica, ili čak grana, da biste postigli trakciju. Ova dva koraka trebalo bi da doprinesu da se zaglavljeni automobil izvuče iz blata.
Još jedan način jeste da pokušate lagano da upravljate volanom lijevo-desno. Time možete omogućiti da bočni zidovi pneumatika dobiju uporište.

Kako da izaberem vješanje za automobil 4x4?

Vješanje automobila kontroliše vertikalno kretanje točka i održava kontakt sa zemljom. Ovi sistemi se razlikuju u zavisnosti od vozila, proizvođača, modela itd. Dva glavna sistema vješanja 4x4 su sljedeća:

 • Nezavisno vješanje: ovo terensko vješanje omogućava kretanje svakog točka nezavisno od kretanja suprotnog bočnog točka. Iako se time postiže dobro prianjanje, udobnost, upravljanje i stabilnost, njegov dizajn za posljedicu ima promjenljivu najnižu visinu iznad stajne površine u odnosu na diferencijal. Nekoliko pokretnih dijelova može biti izloženo oštećenju tokom ekstremne terenske vožnje.PrednostiMane

 • Mala težina bez vješanja
 • Odlična artikulacija osovine i kretanje točkova
 • Nizak pod i položaj ugradnje motora
 • Udobnost, prianjanje, upravljanje
 • Složena i skupa konstrukcija
 • Veća mogućnost spuštanja
 • Izloženi pokretni dijelovi (moguća su oštećenja)
 • Osovina sa čvrstim snopom: obično se koristi za laka, srednja i teška vozila kod kojih su oba točka povezana vješanjem 4x4. Kada se jedan točak pomjeri gore, točak sa suprotne strane će se spustiti dolje, održavajući najnižu visinu iznad stajne površine ispod osovine na neravnom tlu. Tako, zahvaljujući pokretnim dijelovima vješanja, automobil će biti zaštićen od udara i oštećenja pri terenskoj vožnji.AdvantagesDisadvantages

 • Jednostavno, snažno i jeftinije
 • Robustnost i sposobnost prevoženja velikih tereta
 • Relativno lako za popravku
 • Optimalna najniža visina iznad stajne površine na neravnom terenu
 • Visoka težina bez vješanja, ugroženo upravljanje
 • Opterećene lisnate opruge (vožnja po neravnom putu, smanjena udobnost)
 • Artikulacija točkova ograničena je vješanjem automobila sa osovinom sa snopom


Na šta moram da obratim pažnju kada naiđem na prepreku?

Treba da obratite pažnju na ulaznu i izlaznu tačku prepreke. Obavite vizuelni pregled, provjerite da li ste izabrali odgovarajuću brzinu, kao i upotrebu visokostepenog-niskostepenog mjenjača i blokade diferencijala, ali je potrebno i da razumijete sposobnost svog vozila 4x4. Takođe je neophodno održavati inerciju i trakciju kroz prepreku. Ukoliko se vaše vozilo zaustavi, koristite papučicu za kočnicu da biste osigurali da se vozilo zaustavi u brzini.


Budite sigurni da ste za svaku prepreku izabrali odgovarajući plan djelovanja, taktiku, postupke, kao i da znate šta treba preduzeti u slučaju nužde.

Šta mi je potrebno za normalizaciju nakon zaustavljanja automobila?

Kada se upuštate u terensku vožnju, od suštinskog je značaja da vam pri ruci bude osnovni komplet predmeta za normalizaciju nakon zaustavljanja. To uključuje rukavice, karike, okove, opremu za normalizaciju (kaiševe, lance ili dodatni kabal), štitnik za drvo, užad za vuču, kuke na vozilu (prednje i zadnje), lopatu i sjekiru.

 • Sajle za vuču: užad treba povezati okovima sa kukama jer kuglaste i polukružne kuke za vuču ne mogu da podnesu veliko opterećenje pri postupcima normalizacije. Kada pričvrstite i potpuno zategnete okove, polako otpustite osovinicu kako biste je lakše oslobodili nakon normalizacije. Prije nego što započnete postupak, provjerite da li u području ima putnika, prolaznika i prepreka. Ako je potrebno, očistite blato ili pijesak ispod vozila.
 • Dizalica sa visokim dizanjem: imajte na umu da visoko dizanje treba da koristite samo ako ste pravilno obučeni jer može biti zaista opasno. Iako je visoko dizanje korisno u raznim situacijama (koristi se kao dizalica – mali uređaj za podizanje i zatezanje), ono zahtijeva postavljanje sigurnih priključaka na vozilu. Štaviše, uvijek ga koristite u kombinaciji sa stabilnom osnovnom pločom da biste obezbijedili sigurniji položaj kojim će se opterećenje proširiti na veće površine.
 • Vazdušna dizalica: odnosi se na velike PVC vreće koje su ispunjene vazduhom iz izduvnih gasova, pa mogu brzo da podignu vozilo radi normalizacije. Skuplja, ali laganija varijanta koja se lako skladišti i koju ne možete izložiti vrućim komponentama vozila ili oštrim predmetima.

Zatezanje: Dok obezbjeđujete da u području nema putnika, stavite pokrivač preko sajle da biste umanjili rizik od povrede ukoliko dođe do pucanja. Obavezno koristite tačku za pričvršćivanje koja može da izdrži naprezanje.

Ukoliko planiram da automobil koristim za prelazak preko rijeke, na šta treba da obratim pažnju?

Prije nego što odlučite da automobilom pređete preko rijeke, morate znati koliko nisko su usisne i izduvne cijevi postavljene. Prije prelaska rijeke vozilom 4x4 takođe je važno osmotriti okolni teren da biste dobili adekvatan uvid u ono što možete da očekujete od riječnog korita. Ukoliko planirate da automobil koristite za prelazak vode, trebalo bi da poznajete najbezbjednije tehnike prelaska rijeke. U idealnom slučaju, vizuelni pregled bi trebalo da sprovedete hodanjem kroz vodu da biste procijenili idealnu maršrutu (u najboljem slučaju, da biste izbjegli duboku vodu i/ili brze struje).
Kako preći rijeku: Obavezno unaprijed isplanirajte izlaznu tačku, držite prozore otvorene i skinite sigurnosne pojaseve. Možda će biti pogodnije da rijeku pređete pod uglom koji je pomalo suprotan od riječnog toka jer bi vam to omogućilo dodatno vrijeme za reakciju ukoliko voda počne da gura vozilo. Imajte na umu da nikada ne smijete da isključite motor dok automobil nepomično stoji u vodi, te da treba da održavate stalnu brzinu tokom cjelokupnog prelaska rijeke.

Da li je pneumatik za sve terene (AT) odgovarajući zimski pneumatik? Koji je pneumatik za sve terene (AT) najbolji za zimu?

Vrhunski zimski pneumatik u vožnji putem nadmašuje čak i dobar pneumatik za sve terene na snijegu i ledu. Zimski pneumatik je specijalista za zimu. Pneumatik za sve terene može biti pogodan za zimske uslove, ali to zavisi od samog proizvoda. Koji pneumatik za sve terene (AT) predstavlja najbolji izbor? Pneumatik za sve terene kao što je Grabber AT³ dobro se ponaša na snijegu. Ima čak i simbol „Pahuljice u planini sa tri vrha” (3PMSF). Pneumatik sa ovim simbolom ispunjava određene zakonske zahtjeve za zimske pneumatike i dobro se ponaša u zimskim uslovima. 

U dubokom snijegu možete čak da optimizujete performanse svog pneumatika za sve terene (AT) tako što ćete ispuhati više od približno jedne trećine (30%) preporučenog pritiska. 

Uopće posmatrano, terenska vožnja je nešto sasvim drugačije. Svi terenski pneumatici će se u većini situacija pokazati boljim od zimskih pneumatika.

Šta treba da znam o inerciji automobila i prenosu težine?

Inercija automobila je važan pojam pri terenskoj vožnji. Šta je inercija? U fizici inercija predstavlja proizvod mase i brzine predmeta. Evo primjera inercije u vožnji: Kada je trakcija mala, biće vam mnogo teže da krenete naprijed sa mrtve tačke. Ključ je u pronalaženju odgovarajuće ravnoteže između trakcije i inercije: ne kretati se presporo da se ne biste zaglavili, ali ni prebrzo da ne bi došlo do nezgode.

Što se tiče prenosa težine, imajte na umu da svaka ugaona površina preko koje vozite ima posljedice po prenos težine vašeg vozila. Težina će se prebaciti s jednog kraja na drugi, kao i s jedne strane na drugu. Na primjer, kada vozite uzbrdo, težina će se nesumnjivo prebaciti na zadnje pneumatike. Da biste razumjeli inerciju automobila, morate poznavati svoje vozilo i prilagoditi svoje vozačke vještine putu kojim vozite da biste izbjegli prevrtanje.

Kakve opruge i amortizere treba da koristim za svoj automobil?

Kada su u pitanju amortizeri, imate tri opcije: spiralne opruge, lisnate opruge i torzione opruge. Ako koristite osovinu sa čvrstim snopom, možda bi trebalo da koristite lisnate opruge, dok se spiralne i torzione opruge češće koriste kod zasebnih osovina.

 • Spiralne opruge poznate su po tome što bolje apsorbuju vibracije od lisnatih opruga, ali se smatraju manje praktičnim zbog montiranja. Često se koriste za kamione visokih performansi jer omogućavaju više kretanja unutar sistema vješanja. Nude veći komfor i bolje upravljanje.
 • Lisnate opruge su vrsta amortizera za koje se zna da su čvršće od spiralnih opruga. Omogućavaju vam da prevezete mnogo veće terete uz manje ispuhivanje pneumatika.
 • Torzione opruge ne ispuhuju se i ne komprimuju se poput lisnatih ili spiralnih opruga jer se sastoje od uske čelične cijevi.

Amortizer je od suštinske važnosti za vrijeme vožnje. Pri terenskoj vožnji po neravnim površinama amortizeri stalno rade. Obavezno izaberite amortizere da biste obezbijedili najveću bezbjednost i upravljali svojim vozilom.

Šta da radim ako sam skrenuo/la sa puta, a automobil se pokvari?

Vjerovatno ste već bili u situaciji kada vam se automobil pokvario pri terenskoj vožnji. Zbog toga u svom vozilu uvijek treba da imate komplet za prvu pomoć i rezervne dijelove. Ako vam se automobil pokvari, ključ je u dobroj opremi za terensku vožnju. Ova lista uključuje osigurače, filter za gorivo, šipke za vuču, električnu pumpu za gorivo, materijal za normalizaciju, osovinu rezervnog pogona, univerzalne spojnice i još mnogo toga. Ukoliko ne znate šta zapravo treba da ponesete sa sobom, obratite se stručnjaku za terensku vožnju, koji vas može posavjetovati da biste bili spremni u slučaju da vam se automobil pokvari.

Koliko brzo mogu da vozim sa pneumaticima koje koristim, koja je ocjena brzine pneumatika?

Uvijek treba da budete svjesni ocjene brzine pneumatika! Pneumatici mogu da se kreću veoma brzo, ali imajte na umu da je svaki proizvod drugačiji. U zavisnosti od veličine pneumatika i indeksa opterećenja, indeks brzine će biti prilagođen radi vaše bezbjednosti. Kao primjer, pneumatik GRABBER AT³ (Serija 40 – 275/40 R 20 106V XL) može da se vozi do 240 km/h.


Gdje se nalazi ocjena brzine na samom pneumatiku? Ocjena brzine nalazi se na bočnom zidu na kraju veličine pneumatika i označena je slovom. Sa ocjenom brzine „Q” može da se vozi i do 160 km/h, dok pneumatici sa ocjenom brzine „V” mogu da se voze i do 240 km/h.


Uvijek je neophodno da brzinu prilagodite svom okruženju. Nemojte razvijati punu brzinu kada opasnost vreba iza ćoška ili pravo ispred vas. To što pneumatik ima indeks maksimalne brzine ne znači da ga morate maksimalno primijeniti. 

Od 1915. godine
General Tire. Continentalov brend