Vruća linija za Zakonsku usklađenost i Antikorupciju

Continentalov korporativni duh i etičnost (npr. Integritet, poštenje i poštovanje zakona) dokumentovani su u Kodeksu ponašanja, BASICS-u i u uputstvima o Poslovnom ponašanju


Veza za vruću liniju za usklađenost sa zakonom i antikorupciju

 (external website)

Od 1915. godine
General Tire. Continentalov brend