Opšta pitanja

Tim za marketing kompanije General Tire

Od 1915. godine
General Tire. Continentalov brend